top of page
Image by Luisa Azevedo

FAQ

Rechten tijdens de garantie


Mocht een artikel niet goed functioneren binnen de geldende garantie (14 dagen vanaf factuur datum) is het noodzaak om naar een passende oplossing te zoeken. Op het moment dat het artikel kapot/versleten/verkleurd is door eigen schuld is er geen recht op een nieuw artikel of het terugkrijgen van geld. Dit geldt ook voor het normaal gebruiken van een artikel. Producten kunnen door normaal gebruik nu eenmaal verkleuren, kapot gaan of slijten. 


Garantiebewijs


De factuur van de bestelling is je garantiebewijs. Mocht je aanspraak willen maken op je garantie kan je deze gebruiken. 


Verkooppunten


Mocht je iets gekocht hebben bij één van onze verkooppunten en is er iets kapot gegaan? Dan ben je genoodzaakt naar dat desbetreffende verkooppunt terug te gaan met je garantiebewijs.


Ik heb een klacht


Mocht je een klacht hebben stuur ons dan een bericht via de berichten pagina op de website. Geef aan wat de klacht is onder je naam en bestelnummer dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om het probleem op te lossen!


Verzendkosten


De verzendkosten zijn €2,50 via postNL. Bij bestellingen boven de €50,- hoef je geen verzendkosten te betalen.


Retourneren


Bij Ooh La Banana heb je altijd de mogelijkheid (met aankoopbewijs)  je bestelling te retourneren binnen 14 dagen na de factuurdatum. 


  • Je kan je bestelling op eigen kosten terugsturen naar ons magazijn. 

  • Indien je het product gekocht hebt in één van onze verkooppunten kun je het bij dat desbetreffende verkooppunt retourneren. (Ruilen)


Het bedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de retour teruggestort op je rekening.


Onze sieraden


Onze sieraden zijn individueel uniek. Uiteraard is er over materiaalkeuze zorgvuldig nagedacht maar uiteraard zijn ze gevoelig voor verkleuring. 


Daarom adviseren wij je om:


  • Je sieraden af te doen tijdens het zwemmen, douchen, sporten of zwaar werk gaat verrichten.

  • Je sieraden af te doen tijdens het slapen. 

  • Uit te kijken met water, schoonmaakmiddelen en het opdoen van make-up of parfum.


Op deze manier blijven je sieraden het langst mooi.Rights during the warranty


If an article does not function properly within the applicable warranty,(14 days from invoice date) it is necessary to look for an appropriate solution. When the article is broken / worn / discolored by own fault, there is no right to a new article or to get money back. This also applies to the normal use of an article. Products can discolour, break or wear out through normal use.


Warranty card


The invoice of the order is your guarantee certificate. If you want to claim your warranty, you can use it.


Sales outlets


If you bought something at one of our points of sale and something broke? Then you are forced to return to that sales point with your guarantee certificate.


I have a complaint


If you have a complaint please send us a message via the message page on the website. Indicate what the complaint is under your name and order number and we will contact you as soon as possible to solve the problem!


Shipping costs


The shipping costs are €2,50 via postNL. You do not have to pay shipping costs for orders above € 50.


Returns


At Ooh La Banana you always have the option (with proof of purchase) to return your order within 14 days of the invoice date.


You can return your order to our warehouse at your own expense.

If you have bought the product in one of our points of sale, you can return it to that point of sale. (Exchange)


The amount will be refunded to your account within 7 days after receipt of the return.Our jewelry


Our jewelry are individually unique. Naturally, the choice of materials has been carefully thought out, but of course they are sensitive to discoloration.


That is why we advise you to:


Take off your jewelry while swimming, showering, exercising or doing heavy work.

Take off your jewelry while sleeping.

Watch out with water, cleaning products and applying make-up or perfume.


This way your jewelry will stay beautiful for the longest time.

FAQ: Privacybeleid
bottom of page